Betonska galanterija – Betonske cevi

Betonske cevi

Betonske cevi – Proizvodna linija poslednje tehnologije, posvećeni, iskusni i dobro obučeni radnici sa godinama iskustva iza sebe, kao i najkvalitetniji materijali omogućavaju nam da vršimo izradu proizvoda iz naše ponude koji će potpuno zadovoljiti potrebe klijenata. Naša misija je da uvek pratimo savremene procese proizvodnje, da modernizujemo asortiman, i da naravno, uvek budemo u skladu sa EU standardima. Naša vizija je da uvek proizvodimo betonske elemente najvišeg kvaliteta, po zahtevima i potrebama klijenata.

Betonska cev


Betonske cevi
Dimenzija: Ø200/1000
Težina: 82 kg

Betonska cev


Betonske cevi
Dimenzija: Ø300/1000
Težina: 100 kg

Betonska cev


Betonske cevi
Dimenzija: Ø300/1000
Težina: 150 kg

Betonska cev


Betonske cevi
Dimenzija: Ø500/1000
Težina: 215 kg

Betonska cev


Betonske cevi
Dimenzija: Ø600/1000
Težina: 315 kg

Betonska cev


Betonske cevi
Dimenzija: Ø800/1000
Težina: 457 kg

Betonska cev


Betonske cevi
Dimenzije: Ø1000/250 Ø1000/500 Ø1000/1000
Težina: 425 kg 850 kg

Završne kape za dimnjak

Završne kape za dimnjak

Završne kape za dimnjak – Proizvodna linija poslednje tehnologije, posvećeni, iskusni i dobro obučeni radnici sa godinama iskustva iza sebe, kao i najkvalitetniji materijali omogućavaju nam da vršimo izradu proizvoda iz naše ponude koji će potpuno zadovoljiti potrebe klijenata. Naša misija je da uvek pratimo savremene procese proizvodnje, da modernizujemo asortiman, i da naravno, uvek budemo u skladu sa EU standardima. Naša vizija je da uvek proizvodimo betonske elemente najvišeg kvaliteta, po zahtevima i potrebama klijenata.

Olimpik 4


Olimpik 4
Dimenzije: 50x5060x60
Težina: 95 kg

Olimpik 4


Olimpik 4
Dimenzije: 50x5060x60
Težina: 95 kg

Olimpik 4


Olimpik 4
Dimenzije: 50x5060x60
Težina: 95 kg

Vibropresovani i liveni betonski ivičnjaci i rigola

Vibropresovani i liveni betonski ivičnjaci i rigola

Vibropresovani i liveni betonski ivičnjaci i rigola – Proizvodna linija poslednje tehnologije, posvećeni, iskusni i dobro obučeni radnici sa godinama iskustva iza sebe, kao i najkvalitetniji materijali omogućavaju nam da vršimo izradu proizvoda iz naše ponude koji će potpuno zadovoljiti potrebe klijenata. Naša misija je da uvek pratimo savremene procese proizvodnje, da modernizujemo asortiman, i da naravno, uvek budemo u skladu sa EU standardima. Naša vizija je da uvek proizvodimo betonske elemente najvišeg kvaliteta, po zahtevima i potrebama klijenata.

Presovani ivičnjak


Presovani ivičnjak
Dimenzije: 18x24x80 24x18x80 12x18x80 8x20x80
Težina: 73 kg
73 kg
36 kg

Liveni ivičnjak


Liveni ivičnjak
Dimenzije: 8x18x75 12x18x50 20x24x80
Težine: 26 kg
21 kg
81 kg

Presovana rigola


Presovana rigola
Dimenzija: 40x40x10
Težina: 36 kg

Livena rigola


Livena rigola
Dimenzije: 33x25x8 33x19x6
Težina: 12 kg

Presovana kanaleta


Presovana kanaleta
Dimenzija: 50x33x20
Težina: 47 kg

Vibropresovane behaton i raster ploče

Behaton ploča


Behaton ploča
Dimenzije: 20x10x6 20x10x8
Težina: 140 kg/m2

Behaton ploča


Behaton ploča
Dimenzija: 30x10x6
Težina: 140 kg/m2

Behaton ploča


Behaton ploča
Dimenzija: 20x20x8
Težine: 140 kg/m2

Behaton ploča


Behaton ploča
Dimenzija: 22.5×11.2×6
Težina: 140 kg/m2

Behaton ploča


Behaton ploča
Dimenzije: 30x30x6 30x30x8
Težina: 140 kg/m2

Behaton ploča


Behaton ploča
Dimenzija: 40x20x6
Težina: 140 kg/m2

Behaton ploča – Saće


Behaton ploča
Dimenzija: 20x20x6
Težina: 140 kg/m2

Raster ploča


Raster ploča
Dimenzija: 60x40x10
Težina: 140 kg/m2

Ventilacioni kanali

Ventilacioni kanali

Ventilacioni kanali – Proizvodna linija poslednje tehnologije, posvećeni, iskusni i dobro obučeni radnici sa godinama iskustva iza sebe, kao i najkvalitetniji materijali omogućavaju nam da vršimo izradu proizvoda iz naše ponude koji će potpuno zadovoljiti potrebe klijenata. Naša misija je da uvek pratimo savremene procese proizvodnje, da modernizujemo asortiman, i da naravno, uvek budemo u skladu sa EU standardima. Naša vizija je da uvek proizvodimo betonske elemente najvišeg kvaliteta, po zahtevima i potrebama klijenata.

Ventilacija H1


Ventilacija H1 - 40x25x19
Dimenzija: 40x25x19
Težina: 15.1 kg

Ventilacija H2


Ventilacija H2 - 40x25x19
Dimenzija: 340x25x19
Težina: 16 kg

Ventilacioni prelaz E1


Ventilacioni prelaz E1- 40x25x19
Dimenzija: 40x25x19
Težine: 18 kg

Plaštovi za dimnjake

Dimna obloga Ø135


Dimna obloga Ø135
Dimenzija: 36x36x33
Težina: 32 kg

Dimna obloga
Ø160 – 200


Dimna obloga Ø160 - 200
Dimenzije: 39x39x33 – 40x40x33
Težine: 44 kg – 50 kg

Dimna obloga
Ø250 – 300


Dimna obloga Ø250 - 300
Dimenzije: 0x50x33 – 55x55x33
Težine: 79 kg – 100 kg